חיפוש
  • amit alaluf

אז האם ישונו התנאים לקבלת האזרחות הפורטוגלית עבור מגורשי ספרד ופורטוגל או לא?!

ביום 23.7.2020 נערכו מספר שינויים בחוק האזרחות הפורטוגלי על-ידי הפרלמנט הפורטוגלי.

השינויים המרכזיים שהתקבלו רשמית נוגעים ל:

1. אזרחות פורטוגלית עבור נכדים של אזרחים פורטוגליים.

2. אזרחות עבור בני זוג נשואים ולא נשואים של אזרחים פורטוגליים.

3. אזרחות עבור ילידי פורטוגל שהוריהם אינם אזרחים.

וברקע הדברים נאמרה אמרת אגב הנוגעת לחוק האזרחות לצאצאים של מגורשי ספרד ופורטוגל הממליצה לממשלה להתקין תקנות נוספות לטובת הסדרת הנושא וזאת בתוך 90 ימים מכניסת החוק לתוקף. אמירה זו הצליחה להסעיר את הרוחות ולגרום לגורמים רבים לתהות האם יחול דה פקטו שינוי בהליך קבלת האזרחות למגורשי ספרד ופורטוגל ?!

על-מנת לענות על השאלה הזו כדאי להבין 2 דברים בסיסיים הנוגעים לענייננו: האחד נוגע להליכי החקיקה בפורטוגל והשני נוגע לחוק עצמו המתייחס למגורשי ספרד ופורטוגל.

הדבר הבסיסי הראשון כאמור נוגע להליכי החקיקה בפורטוגל הבנויים ממספר שלבים. הצעות חוק (לרבות הצעות לתיקון חוק קיים) נידונות לרוב בוועדות הייעודיות לתחומים הספציפיים בפרלמנט הפורטוגלי (אך יכולות להגיע גם מהממשלה). בתוך כל ועדה ישנן קבוצות עבודה האמונות על תהליך הבחינה האם וכיצד יש לחוקק חוק או לתקן אותו. לאחר ששומעים את כל הגורמים המעורבים, לרבות מקצועיים אך לא רק (לענייננו נשמעו גם הקהילות היהודיות בפורטוגל יותר מפעם אחת בדיונים של קבוצות העבודה), ממליצים לחברי הועדה המחוקקת כיצד יש לנסח את החוק ומשם עובר החוק להצבעה ולאישור. לאחר אישור החוק על-ידי הגוף המחוקק, נשיא פורטוגל נדרש לאשרר אותו כתואם לחוקה הפורטוגלית ואילו רק לאחר אישור זה יפורסם החוק ברשומות הפורטוגליות ויכנס לתוקף ממועד זה בלבד.


לאחר פרסום החוק ברשומות, בד"כ הממשלה הפורטוגלית נדרשת להעניק פרשנות לחוק על מנת לאפשר את יישומו. תמיד, ההסדרה של הרגולציה על ידי הממשלה תהא בכפוף לחוק המקורי ולא תוכל לסתור אותו.

כך לענייננו, נערכו מספר תיקונים בחוק האזרחות הפורטוגלית. כל התיקונים שנערכו אינם נוגעים למגורשי ספרד ופורטוגל. עם-זאת, לאור המחלוקת הרבה בנושא נאמרה אמירת אגב שמומלץ להסדיר את פרוצדורת הבקשה לאזרחות פורטוגלית עבור צאצאים של מגורשי ספרד ופורטוגל. במידה והממשלה הפורטוגלית תראה לנכון להסדיר מחדש את הנושא, סמכות שניתנת לה גם ללא אימרת האגב הזו, היא תוכל לעשות זאת רק במסגרת החוק, ולשם כך עלינו להבין את הדבר הבסיסי השני והוא – חוק האזרחות הפורטוגלי המתייחס למגורשי ספרד ופורטוגל.

הזכות לאזרחות פורטוגלית לצאצאים של מגורשי ספרד ופורטוגל מוסדרת בסעיף (7) לסעיף 6 רבתי לחוק האזרחות הפורטוגלי. לשון החוק אומרת כדלקמן:

"הממשלה רשאית להעניק לאום על ידי התאזרחות... לצאצאי יהודי ספרד פורטוגזים, על ידי הדגמת המסורת של השתייכות לקהילה ספרדית ממוצא פורטוגזי, המבוססת על דרישות אובייקטיביות מוכחות לחיבור לפורטוגל,

כלומר שמות, שפה משפחתית, קשר משפחתי [צאצאים] ישיר או עקיף".

כלומר, מבחינת סמכותה של הממשלה, עליה להסתכל על לשון החוק ולהעניק פרשנות מתאימה בכדי שתוכל לאפשר לצאצאים של מגורשי ספרד ופורטוגל לממש את זכותם. כפי שניתן לראות החוק כרגע מעניק זכות רחבה מאוד. הדגש הוא על כך שמדובר בזכות. הקריטריונים בנבחנים הם שלושה:

1. שמות – שמות משפחה אשר מוכרים היסטורית כשייכים לחבל האיברי.

2. שפה משפחתית – לדינו, ספניולית או כל ורסיה אחרת של פורטוגזית או ספרדית שנותרו במשפחה.

3. קשר ישיר או עקיף למגורשי ספרד ופורטוגל – את הקריטריון הזה ניתן לבחון על-פי עצי המשפחה והאזורים הג"ג אליהם הגיעו המשפחות.

בסמכות הממשלה לדייק את הפרשנות של כל אחד מ-3 הקריטריונים האלה. עם-זאת, אין בסמכות הממשלה להוסיף דבר שאינו קיים או שניתן ללמוד מקריטריונים אלה. המטרה בסופו של יום היא אחת. לשמור על הזכות החוקית של צאצאי מגורשי ספרד ופורטוגל אך להבטיח כי זכות זו איננה מנוצלת באופן שפוגע בלאום הפורטוגלי ובמדינה עצמה. לטעמנו, הסדרה נוספת הינה מומלצת ככל שאין בה כדי לפגוע בזכות החוקית של כל אחד מצאצאי מגורשי ספרד ופורטוגל.

155 צפיות0 תגובות
​בדקו זכאותכם לדרכון פורטוגלי,
ואזרחות אירופאית ללא חיוב!
יש לכם שאלות?
פנו אלינו כעת!

073-7258589

נבנה ע"י iSite Solutions ו-Lin.co.il

© 2018 כל הזכויות שמורות לעו"ד איתי מור